Live muziek, akoestisch op straat

Reglementen deelnemers

  1. Elke deelnemer houdt zich aan de aanwijzingen van de organisatie tijdens en voorafgaand aan het festival;
  2. Bij voorkeur wordt er onversterkt gespeeld. Het is alleen in overleg met de organisatie toegestaan de zang te versterken. Lichte versterking van instrumenten die van zichzelf weinig of geen volume hebben,is toegestaan. Bij voorkeur wordt dan gebruik gemaakt van versterkers die gebruik maken van een accu of batterijen. Houdt er rekening mee dat je deze versterking ook zelf naar de 3-4 verschillende speellocaties moet vervoeren, en dat je ook zelf op je spullen moet letten. De organisatie zal haar best doen te zorgen voor elektriciteitsaansluitpunten op de speellocaties, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Deelnemers kunnen hierop dus ook geen aanspraak maken;
  3. Wegens geluidsoverlast voor andere deelnemers is het gebruik van drums en djembe niet toegestaan;
  4. De organisatie van het festival is niet verantwoordelijk voor het verlies/beschadiging van persoonlijke eigendommen;
  5. Een deskundige jury kiest uit de deelnemers een winnaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
  6. De winnaar wint 1 dag studiotijd in een door de organisatie te bepalen studio. De dag studiotijd is inclusief tijd benodigd voor het mixen; de dag studiotijd moet binnen een termijn van een half jaar gebruikt zijn (natuurlijk in alle redelijkheid). Mastering van de opnames maakt geen onderdeel uit van de te winnen prijs.
  7. Het is WEL toegestaan tijdens het festival te spelen met open pet, gitaarkoffer etc. waar het publiek geld in kan gooien. Het actief langs de toeschouwers rondgaan met de pet is NIET toegestaan, we willen niet opdringerig zijn naar het publiek, de toeschouwers moeten zich op hun gemak voelen.
  8. Ook is het wel toegestaan bijvoorbeeld eigen cd’s en merchandise te verkopen, en promotie te maken voor de eigen band.
  9. Omdat het festival voor een deel door sponsoren wordt betaald is het voor de deelnemers alleen na toestemming van de organisatie toegestaan reclame te maken voor bijvoorbeeld winkels of bedrijven.
  10. Iedere deelnemer ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten bij een reisafstand boven de tien kilometer met een maximum van 30 euro. (voor alle duidelijkheid: onder deelnemer wordt de deelnemende act verstaan, dus een groep telt als één deelnemer, en kan dus ook maar één tegemoetkoming in de reiskosten ontvangen)